Kl 3bG Drukuj

Plan lekcji na rok szkolny 2018/19

LEGENDA

t – technika

jp – język polski

mat – matematyka

r – religia

muz – muzyka

godz.wych. - godzina wychowawcza

ja – język angielski

i – informatyka

wf – wychowanie fizyczne

wdż – wychowanie do życia

g - geografia

b - biologia