Photo Photo Photo Photo Photo

Stołówka PDF Drukuj Email

W związku z koniecznością realizacji Zarządzenia Prezydenta 
M. St. Warszawy w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach, informujemy, że opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków;

  • Wyjątkiem jest miesiąc styczeń i wrzesień, kiedy opłaty można dokonać do 5 września i odpowiednio do 5 stycznia,
  • Decyzje OPS o pokrycie opłaty za obiady należy pozyskać i dostarczyć najpóźniej do 5 stycznia (prawie wszystkie      decyzje OPS są ważne tylko do grudnia 2018r.)

Niniejszym informujemy, że opłaty za posiłki za grudzień 2018 należy dokonać jeszcze w miesiącu listopadzie, zwłoka w wpłacie spowoduje wykreślenie ucznia z listy obiadowej.

 

Kronika 1966-69