Zrk – zajęcia rozwijające kreatywność

Fois – funkcjonowanie osobiste i społeczne

Zrks – zajęcia rozwijające komunikowanie się

Wf – wychowanie fizyczne

R – religia