Ew – edukacja wczesnoszkolna

Em – edukacja muzyczna

Wf – wychowanie fizyczne

Ja – język angielski

R – religia