W dniu 12 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów oraz nagród za udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Współczesny Święty Mikołaj”. Do konkursu przystąpiło 31 uczestników w kategorii klas I-IV Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz 19 uczestników w kategorii klas V-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej. Podsumowaniem tej uroczystości były zabawy sportowo-muzyczne pod hasłem „W krainie Współczesnego Świętego Mikołaja”. Serdecznie gratulujemy wszystkim małym artystom, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie.

 

Międzyszkolny konkurs plastyczny

„Współczesny Święty Mikołaj”

Organizator konkursu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 w Warszawie

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 15

ul. Jana Chryzostoma Paska 10, 01-640 Warszawa

 

Protokół

 

W dniu 4 grudnia 2019 r. komisja konkursowa w składzie:

  1. Janusz Rusaczyk – przewodniczący komisji
  2. Edyta Leśniewska – członek komisji
  3. Katarzyna Krawczyk – członek komisji

dokonała podsumowania międzyszkolnego konkursu plastycznego „Współczesny Święty Mikołaj” oraz oceny prac uczestników konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych specjalnych na terenie miasta Warszawy. Do konkursu przystąpiło 31 uczestników w kategorii klas I-IV Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz 19 uczestników w kategorii klas V-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej. Komisja konkursowa przy ocenie prac brała w szczególności pod uwagę: zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, walory artystyczne, estetykę oraz wkład pracy.

 

Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić następujących uczniów w kategorii klas I-IV:

Pierwsze miejsce: Oskar Mróz  – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 155 w Warszawie (ul. Jana Chryzostmoa Paska 10, 01-640 w Warszawie).

Drugie miejsce: Bartosz Łukasz Saganowski – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 155 w Warszawie (ul. Jana Chryzostmoa Paska 10, 01-640 w Warszawie).

Trzecie miejsce: Kacper Mościbrodzki – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 155 w Warszawie (ul. Jana Chryzostmoa Paska 10, 01-640 w Warszawie).

 

Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić następujących uczniów kategorii klas V-VIII:

Pierwsze miejsce: Oliwia Obacz – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 w Warszawie                (ul. Weterynaryjna 3, 03-838 Warszawa).

Drugie miejsce: Dominika Krasińska – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 w Warszawie             (ul. Augustyna Kordeckiego 54, 04-330 Warszawa).

Trzecie miejsce: Michał Chojnowski – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 w Warszawie                (ul. Weterynaryjna 3, 03-838 Warszawa).

Wyróżnienie: Mariusz Kosowski – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 w Warszawie           (ul. Weterynaryjna 3, 03-838 Warszawa).

 

O terminie uroczystego wręczenia nagród, opiekunowie artystyczni laureatów konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i telefoniczną.