OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

W związku z upływem ważności decyzji OPS o finansowanie obiadów, prosimy o dostarczenie nowej decyzji OPS o finansowanie posiłków, do dnia 5 stycznia 2020 roku – do sekretariatu lub administracji SOSW nr9.

W przypadki braku wyżej opisanej decyzji, obiady będą wydawane po dokonaniu wpłaty.