Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły prosimy o szczególne przestrzeganie zasad higieny, w tym częstego mycia rąk wodą i mydłem oraz o nieprzyprowadzanie do szkoły uczniów z infekcjami (katar, kaszel).

Ponadto, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.