W dniach 12 – 13 listopada 2020 roku Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 będzie zamknięty. W tych dniach nie będą odbywać się zajęcia edukacyjne oraz opiekuńczo-wychowawcze.