W piątek 16.09 uczniowie klas I – IV wzięli udział w spotkaniu z policją. W trakcie zajęć dzieci dowiedziały jak zachować bezpieczeństwo będąc uczestnikiem ruchu drogowego, oraz jak być widocznym dla kierowców. Poznali także skuteczne procedury postępowania na wypadek zgubienia się. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe odblaski.