Ew – edukacja wczesnoszkolna

Em – edukacja muzyczna

Ja – język angielski

Wf – wychowanie fizyczne

R – religia

I – informatyka