M – matematyka

Wf – wychowanie fizyczne

H – historia

Jp – język polski

T – technika

P – przyroda

I – informatyka

Zzw – zajęcia z wychowawcą

R – religia

Ja – język angielski