M – matematyka

Wf – wychowanie fizyczne

H – historia

Jp – język polski

Zt – zajęcia techniczne

P – plastyka

I – informatyka

Zzw – zajęcia z wychowawcą

R – religia

Ja – język angielski

G – geografia

B – biologia

C – chemia

F – fizyka