Elżbieta Darka

Małgorzata Czech-Kowalczyk

Alina Pyrek

dyrektor

wicedyrektor

kierownik internatu