Elżbieta Darka – dyrektor

Małgorzata Czech-Kowalczyk – wicedyrektor

Ewa Ciszewska – kierownik świetlicy