Anna Olczak 

Iwona Zaręba

Julia Kaźmierczak

Jerzy Makarewicz

Ewa Hikert

Barbara Płaza

Magdalena Bruzgo

Michał Pacholski

Anna Wolańska

Józef Baran

Dorota Janowska

Ewa Dudzicz

Ewa Ciszewska

Anna Kowalewska

Beata Gagatek

Joanna Rucińska

Gabriela Falkowska

Jarosław Skórka

Anna Szumowska-Sokołowska

Agnieszka Ciepielewska

Marzena Jaźwińska

Agnieszka Krzyżanowska

Sebastian Tarnowski

Julia Kaźmierczak

Ilona Królak      

biologia, chemia

chemia

doradztwo zawodowe

fizyka, zajęcia techniczne

geografia

WDŻ

historia, WOS, WDŻ

historia, WOS

informatyka

informatyka

język angielski

język angielski

język angielski

język polski

język polski

język polski

matematyka

matematyka

muzyka

plastyka, technika

technika

religia

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne