Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 – 02 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe 13 lutego – 26 lutego 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty 23 – 25 maja 2023 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.