Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 – 02 stycznia 2022 r.
Ferie zimowe 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty 24 – 26 maja 2022 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.