Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

18 – 31 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

25 – 27 maja 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.