Informacja Dyrektora SOSW Nr9

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, Dyrektor SOSW Nr 9, po konsultacji z radą pedagogiczną podejmuje decyzję o kontynuacji nauki  kl. IV-VIII w trybie stacjonarnym (bez zmian). Jednocześnie proszę rodziców oraz nauczycieli o przestrzeganie reżimu sanitarnego, zgłaszanie zachorowań u dzieci i pracowników. O ewentualnych zmianach …

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W SZKOLE W OKRESIE PANDEMII

Procedura określa szczegółową organizację pracy i zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 155 oraz wykaz zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w szkole w okresie epidemii Wirus SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi GIS,MZ,MEN dla szkół podstawowych –edukacja wczesnoszkolna.  

Zmiana lokalizacji

W związku z przygotowaniem do prac remontowych w budynku przy ulicy J.CH. Paska 10, Szkoła Podstawowa nr 155, od września 2020 roku przenosi swoją siedzibę do budynku przy ulicy Zakroczymskiej 6.