Hanna Barańska – wychowawca

Ewa Ciszewska – kierownik świetlicy

Helena Dareńsko – wychowawca

Magdalena Filipowicz – wychowawca

Magdalena Krysiak – wychowawca

Tomasz Łuczak – wychowawca

Barbara Płaza – wychowawca

Grażyna Sztucka – wychowawca