W roku szkolnym 2020/2021 obiady są wydawane od 7 września – korzystają z nich uczniowie, którzy zostali zgłoszeni wcześniej przez rodziców. Opłata za jeden cały obiad (zupa+drugie) wynosi 6zł. Prosimy o zgłaszanie chęci zapisania dziecka na obiady u wychowawcy klasy lub w świetlicy (sala nr 5).
Opłatę za obiady należy dokonać na nr konta

71 1030 1508 0000 0005 5011 2078

odbiorca: SOSW 9

w tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i Nazwisko ucznia, hasło “obiad – wrzesień”