W związku z koniecznością realizacji Zarządzenia Prezydenta M. St. Warszawy w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach, informujemy, że opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego miesiąca. poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków;

  • wyjątkiem jest miesiąc styczeń i wrzesień, kiedy opłaty można dokonać do 5 września i odpowiednio do 5 stycznia,
  • decyzje OPS o o pokrycie opłaty za obiady należy pozyskać i dostarczyć najpóźniej do 5 stycznia (prawie wszystkie decyzje OPS ważne są do grudnia 2018r.)Ni

Niniejszym informujemy, że opłaty za posiłki za grudzień 2019 należy dokonać jeszcze w miesiącu listopadzie, zwłoka w opłacie spowoduje wykreślenie ucznia z listy obiadowej.