Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.

W naszej szkole świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-17.00.

Opieką w świetlicy objęci są uczniowie zgłoszeni do niej przez rodziców / opiekunów. Dzieci mają do dyspozycji sześć sal, w których mogą bawić się i rozwijać swoje zainteresowania.

Praca opiekuńczo – wychowawcza odbywa się według planu pracy świetlicy i zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.